Aktywni Seniorzy 3.0.

Z radością informujemy, iż od 28 grudnia 2021 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywni Seniorzy 3.0.” (zgodnie z zawartą umową nr K1m/0155).

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Działania, jakie zrealizujemy do 28 czerwca 2023 r. to:

 • Przewodnik edukacyjno – ćwiczeniowy.
 • Profil projektu na Facebooku „Aktywni Seniorzy 3.0.” (https://www.facebook.com/AktywniSeniorzy3.0). 
 • Spotkania informacyjno-rekrutacyjno-promocyjne.
 • Zajęcia edukacyjno-warsztatowe (20 godzin dla każdej grupy).

Na 20-godzinne spotkania składać się będą: 

– 10-godzin, podczas których uczestniczki i uczestnicy rozwiną swoje teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie:

 • partycypacji społecznej,
 • praw i obowiązków obywatela,
 • zasad państwa demokratycznego,
 • dostępu do informacji publicznej,
 • uczestnictwa w procesach decyzyjnych itd.

– kolejne 8 godzin seniorki / seniorzy będą opracować i przygotować m.in.:

 • projekt uchwały do samorządu gminnego lub powiatowego,
 • program wyborczy kandydata na radnego,
 • petycję na dowolny temat do Rady Gminy lub Powiatu,
 • sondaż opinii publicznej we własnym środowisku na wybrany temat itd.

– podczas ostatnich 2 godzin uczestnicy projektu przeanalizują, jaki problem wymaga interwencji władz lokalnych i rozwiązania, po czym wspólnie opracują i przygotują właściwy dokument do przekazania przedstawicielom samorządu.

W ramach projektu zorganizujemy również Debatę na temat aktywizacji społecznej Seniorów oraz … aż 2 wyjazdy aktywizująco-kulturalne do teatru / muzeum / ośrodka kultury dla uczestników projektu.

Regulamin rekrutacji

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content