Cele i misja

Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN jest organizacją pozarządową, nie działającą dla zysku, która powstała w lutym 2000r. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma demokratycznymi instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość, integrację z UE, demokrację i prawa człowieka.

Celami Stowarzyszenia ERWIN jest wspieranie:

 1. demokracji,
 2. oświaty, nauki i edukacji,
 3. równouprawnienia kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych,
 4. przedsiębiorczości (szczególnie w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw),
 5. zatrudnienia i aktywizacji osób bezrobotnych,
 6. integracji europejskiej i współpracy między społecznościami europejskimi,
 7. rozwoju sektora pozarządowego i wolontariatu.

Cele te mają za zadanie:

 1. pełny rozwój w/w zagadnień według moralno – etycznych norm przyjętych w krajach o demokracji dojrzałej,
 2. pozytywny wpływ demokracji na jednostkę w społeczeństwie i na życie gospodarcze w kraju.

W/w cele Stowarzyszenie ERWIN realizuje przez:

 • pomoc organizacjom samorządu lokalnego, przedsiębiorcom, instytucjom i organizacjom pozarządowym w ujęciu demokracji i demokratycznego sprawowania władzy, jako nie cel w sobie, lecz narzędzie osiągnięcia konkretnych korzyści dla obywateli, jako sposób zwiększenia wydajności pracy na zasadzie wolnego wyboru swojej pozycji w społeczeństwie oraz pomoc jednostce w orientacji na wolnym rynku pracy, wykształcenie i ukształtowanie samodzielnego sposobu przetrwania w warunkach demokracji,
 • organizowanie i prowadzenie punktów informacyjnych, klubów dyskusyjnych dla instytucji zainteresowanych wprowadzeniem w życie demokracji,  
 • prowadzenie, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, ośrodków kształceniowych i kursów,
 • prowadzenie wykładów, szkoleń i dyskusji dotyczących rozwoju demokracji, oświaty, nauki, edukacji, równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz osób niepełnosprawnych, przedsiębiorczości, zatrudnienia i aktywizacji osób bezrobotnych, integracji europejskiej i współpracy między społecznościami europejskimi oraz rozwoju sektora pozarządowego i wolontariatu,
 • współpracę ze wszystkimi instytucjami i organizacjami zajmującymi się ww. zagadnieniami,
 • produkcja programów i filmów edukacyjnych,
 • wspieranie organizacyjnych i finansowych działań zmierzających do rozwoju demokracji, szczególnie w sytuacjach zagrożonych patologiami społecznymi,
 • współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i innymi jednostkami organizacyjnymi zainteresowanymi podobną problematyką,
 • wykonywanie zadań zleconych przez organy i instytucje państwowe, spółdzielcze, inne jednostki organizacyjne w zakresie działań statutowych Stowarzyszenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content