Bezpieczni Seniorzy w przestrzeni cyfrowej

Wiele razy pisałam o różnych przedsięwzięciach Stowarzyszenia na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ale każdym razem zastanawiam się czy i tak nie mało jest takich projektów, jakie realizują jego członkowie. Obecnie Stowarzyszenie otrzymało dość mały grant od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025, Edycja 2023 dla seniorów aby walczyć z możliwymi zagrożeniami w sieci. Projekt jest realizowany od maja do końca grudnia 2023 r.

Konieczność wdrażania senioralnych projektów wynika w szczególności z przykrego faktu, że zarówno powiat ostrowiecki jak i miasto Ostrowiec Św. cechuje dosłownie lawinowo rosnąca liczba osób powyżej 60 roku życia.

–  W 2021 roku odsetek osób 60+ było już prawie 37% ogółu mieszkańców naszego powiatu, czyli co 3 osoba było w wieku 60+. proszę uwierzyć, sytuacja nie ulepszyła się, a wręcz się pogorszyła. Chyba nie trzeba przedstawiać jakie są zagrożenia, – mówi dr Grair Magakian, przewodniczący Stowarzyszenia. – Mimo faktu, że wszyscy jesteśmy narażeni na niszczycielskie działania coraz to sprytniejszych i inteligentniejszych oszustów, nadal najbardziej wrażliwą w tym zakresie grupą są seniorzy.

Podczas 15-godzinnych warsztatów, również za pomocą opracowanego przez siebie zestawu dydaktyczno-treningowego, członkowie Stowarzyszenia prezentują zagadnienia związane z rozpoznaniem fałszywych informacji przy aktywnym korzystaniu z nowych mediów, zabezpieczeniem urządzeń cyfrowych przed ich tzw. zahakowaniem, z technikami unikania rozmów i ich konsekwencji z oszustami itd.

Warto dodać, że realizatorzy projektu, m.in., starają się 22 beneficjentom projektu wyjaśnić także realne korzyści oraz zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją.

Aby poza zajęciami warsztatowymi zaktywizować i zintegrować grupę uczestników projektu, zorganizowane zostało też spotkanie kulturalno-aktywizujące połączone z wizytą w kinie.

Niestety, można śmiało stwierdzić, iż zwiększenie populacji osób starszych oznacza nie tylko zmianę społeczno-kulturową, obyczajów i szeroko rozumianego „stylu życia” społeczeństw, ale też niesie za sobą konieczność wdrażania większej liczby działań zachęcających do aktywnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie nowoczesnych technologii i nowych mediów.

– Liczymy też na to, że pozyskanie umiejętności korzystania z komputera, smartfona przełamie lęk seniorów przed nowymi technologiami, zaś wzrost bezpieczeństwa i świadomości w zakresie codziennego korzystania z internetu, smartfonów ograniczy skalę oszustw wśród senioralnej społeczności lokalnej, – puentuje Grair Magakian.

Grair Magakian


A teraz, już po zakończeniu projektu, warto dodać …  Raport z ewaluacji projektu

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content