Projekty aktualne

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090947930257

__________________________

Aktywni Seniorzy 3.0.

dodano 05.01.2022 r.

Z radością informujemy, iż od 28 grudnia 2021 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywni Seniorzy 3.0.” (zgodnie z zawartą umową nr K1m/0155).

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Działania, jakie zrealizujemy do 28 czerwca 2023 r. to:

 • Przewodnik edukacyjno – ćwiczeniowy.
 • Profil projektu na Facebooku „Aktywni Seniorzy 3.0.” (https://www.facebook.com/AktywniSeniorzy3.0). 
 • Spotkania informacyjno-rekrutacyjno-promocyjne.
 • Zajęcia edukacyjno-warsztatowe (20 godzin dla każdej grupy).

Na 20-godzinne spotkania składać się będą: 

– 10-godzin, podczas których uczestniczki i uczestnicy rozwiną swoje teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie:

 • partycypacji społecznej,
 • praw i obowiązków obywatela,
 • zasad państwa demokratycznego,
 • dostępu do informacji publicznej,
 • uczestnictwa w procesach decyzyjnych itd.

– kolejne 8 godzin seniorki / seniorzy będą opracować i przygotować m.in.:

 • projekt uchwały do samorządu gminnego lub powiatowego,
 • program wyborczy kandydata na radnego,
 • petycję na dowolny temat do Rady Gminy lub Powiatu,
 • sondaż opinii publicznej we własnym środowisku na wybrany temat itd.

– podczas ostatnich 2 godzin uczestnicy projektu przeanalizują, jaki problem wymaga interwencji władz lokalnych i rozwiązania, po czym wspólnie opracują i przygotują właściwy dokument do przekazania przedstawicielom samorządu.

W ramach projektu zorganizujemy również Debatę na temat aktywizacji społecznej Seniorów oraz … aż 2 wyjazdy aktywizująco-kulturalne do teatru / muzeum / ośrodka kultury dla uczestników projektu.

 

 

 

___________________________

Nadchodzi wrzesień, czyli … nowe spotkania z naszymi beneficjentami w ramach „Vademecum Aktywności Obywatelskiej”. Cieszymy się. Będziemy m.in. kontynuować dyskusje o demokracji, prawach człowieka, wolności obywatelskiej i … nie tylko 😉

Vademecum Aktywności Obywatelskiej

Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN, dzięki dotacji z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego realizuje projekt „Vademecum Aktywności Obywatelskiej”. Głównym jego celem jest kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo młodych obywateli w życiu publicznym regionu świętokrzyskiego.
Uczestnicy projektu – uczennice i uczniowie wezmą udział w specjalnych zajęciach (seminaria i warsztaty), otrzymają publikację multimedialną, materiały piśmiennicze, będą współtworzyć specjalny profil projektu na FB, zorganizowany zostanie Plebiscyt na Najbardziej Przyjazny Urząd dla Obywatela a ponadto, młodzież weźmie udział w 2 Panelach dyskusyjnych i utworzy Grupy Monitoringu Praw Obywatelskich.
Seminaria i warsztaty obejmą następujące zagadnienia:
 • Jak zrozumieć demokrację?
 • Rodzaje prawa
 • Od projektu do ustawy
 • Prawa człowieka: dokumenty, źródła
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Czy warto być aktywnym obywatelem/ką?
 • O polityce i politykach
 • Wybory: przywilej czy obowiązek?
 • NGO, jak to się robi?
 • Zagrożenia dla demokracji
 • Pisma i inne dokumenty przydatne dla młodego obywatela/ki.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content