Stop Mediaterrorowi w Armenii!


Celem projektu „Stop Mediaterrorowi w Armenii!” jest wsparcie dziennikarzy ormiańskich w rozpoznaniu oraz przeciwdziałaniu dezinformacji (medialnej, rządowej itd.), jako elementu składowego wojen kognitywnych. Wdrażanie projektu wzmocni również dziennikarskie środowisko opiniotwórcze w w/w zakresie oraz rozwój powojennego społeczeństwa obywatelskiego poprzez dostęp do rzetelnej, wiarygodnej i weryfikowalnej (wieloźródłowej) informacji.
W dążeniu do osiągnięcia powyższych celów, Stowarzyszenie:
– już opracowało specjalny zestawu treningowego (e-book) w języku ormiańskim, który zawiera zagadnienia o funkcjonowaniu dezinformacji, o wojnach kognitywnych, o technikach antydezinformacyjnych itd.
– rozpoczęło rekrutację 20 wiodących dziennikarzy z mediów ormiańskich, celem ich teoretycznego i praktycznego przeszkolenia na w/w płaszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia w zakresie przeciwdziałań dezinformacji itd.
________________
„Դադարեցնե՛լ մեդիատեռորը Հայաստանում” ծրագրի նպատակն է աջակցել հայ լրագրողներին (ԶԼՄ-ների, կառավարությունների և այլն) ապատեղեկատվության’ որպես ճանաչողական պատերազմի բաղադրիչի բացահայտման ու հակազդման գործընթացում: Ծրագրի իրականացումը կամրապնդի նաև վերոնշյալ շրջանակում լրագրողական կարծիք ձևավորող միջավայրը և հետպատերազմյան քաղաքացիական հասարակության զարգացումը’ հիմնված հավաստի, արժանահավատ ու ստուգելի (բազմաղբյուր) տեղեկատվության հասանելիության վրա:
Վերոնշյալ նպատակներին հասնելու համար ԷՐՎԻՆ Ընկերությունն.
– արդեն մշակել է հայերեն լեզվով հատուկ ուսուցման հավաքածու (էլեկտրոնային գիրք), որը ներառում է ապատեղեկատվության գործունեության, ճանաչողական պատերազմի, հակադետեղեկատվական տեխնիկայի և այլնի վերաբերյալ հարցեր;
– սկսել է հայաստանյան լրատվամիջոցներից 20 առաջատար լրագրողների հավաքագրում՝ վերոնշյալ ոլորտում տեսականորեն և գործնականում նրանց վերապատրաստելու համար՝ օգտագործելով ապատեղեկատվության հակազդման ոլորտում հատկապես լեհական փորձը և այլն։
_____________________________________________________________

Հարգելի հայրենակիցներ,

մեծ ուրախությամբ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում „Դադարեցնե՛լ մեդիատեռորը Հայաստանում” դիդակտիկ-թրենինգային ուղեցույցը:

Սա մեր ծրագրի մի մասնիկն է, որն ունի բացառիկ կարևորություն: Այն, իհարկե, դասագիրք չէ և կարող է ծառայել միայն որպես ուղեցույց մեր դասընթացների ընթացքում: Մեթոդական տեսանկյունից’ հուշաթերթիկ է’ դասընթացները վարողների „օգնական”: Կամ’ մասնակիցների շրջանակներում „ուղեղային փոթորիկներ” հրահրող խթան: Ավելի ճիշտ խթանների հավաքածո:

Իհարկե, հեռու ենք այն թերի համոզմունքից, թե այս ուղեցույցը անթերի ու կատարյալ է: Առավել ևս, որ սա նման ձեռնարկ ստեղծեու առաջին փորձն է հայ իրականությունում:

Կարողացա՞նք արդյոք այս ձեռնակում ընդգրկել բոլոր այն թեմաները, որոնք ցանկանում էիք լուսաբանել: Այս հարցին պատասխանելն իսկապես դժվար է, որովհետև ճանաչողական (կամ կոգնիտիվ) պատերազմների վերաբերյալ գիտությունը դեռ շատ մանուկ է: Մանուկ է, սակայն միջազգային ասպարեզում արդեն մի շարք … ավերիչ … հաջողություններ ունի:

ՈՒրեմն ըմբռնողական „գուրգուրանքով” վերբերվենք այս մանուկին ու հիշենք, որ ապագա պատերազմների ճակատագրերը հենց նրա ձեռքերում է: Կամ, ավելի ճիշգրիտ ասած’ ուղեղում, մտածական պատկերներում, աշխարհընկալման հարթույթներում …

Դադարեցնե՛լ մեդիատեռորը Հայաստանում

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content